SlovenskýEnglish

Oznámenie o strategickom dokumente

 01.03.2022

Oznamujem Vám, že na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadovaho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026 k nahliadnutiu, výpisom a odpisom.


Zoznam aktualít: