SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.krcava.sk spravuje Obec Krčava je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Krčava

Adresa:

Obecný úrad Krčava
Krčava 17
072 51 Krčava

IČO: 00 325 376

VÚB Sobrance
Č. ú. 28229552/0200

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 405
Rozloha: 874 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1302

Všeobecné informácie: obeckrcava@lekosonline.sk
Podateľňa: podatelna@krcava.sk
Starosta: PhDr. Darina Palaiová, starosta@krcava.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@krcava.sk

Sekretariát: 
Tel./Fax: 
056 / 659 92 22
Email: obeckrcava@lekosonline.sk

Kompetencie:
Obec Krčava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Krčava je zriadený v: Sobranciach

Úradné hodiny