SlovenskýEnglish

Potrebné kontakty

 30.05.2016

TIESŇOVÉ VOLANIA:

Integrovaný záchranný systém 112
Hasičská a záchranná služba: 112 alebo 150
Polícia: 112 alebo 158

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

Elektrina: 0850 123 333, 0800 175 660 (verejné osvetlenie)
Plyn: 055-622 76 47, 055-622 19 15 (dispečing Košice)
Voda: 056-652 23 13 (v pracovných dňoch), 056-644 10 61 (dispečing Michalovce)
Ohlasovňa porúch tel. prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:


Zoznam aktualít: