Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 147)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
309070ADS9 Decke ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
17996.12 €
Dodatok 2/2021 Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Rozhlas Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23 €
Zmluva o dielo Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZEPO, spol.s.r.o
125290.04 €
21145/FSG/2021 Lavičky do parku pri škole Odb.: Obec Krčava
Dod.: FLORA SERVIS GROUP,s.r.o.
5072.27 €
Dodatok č.002 o dodávke plynu Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
6/2021 Výkon štatutárneho auditu na rok 2020/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing.Marta Nachtmannová
600 €
Príloha č.2 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.06.2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
Dodatok č.1/2021 Poskytovanie služieb na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
Dodatok č.1 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
12/2021 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
12/2020 Zmluva o výpožičke notebookov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2020/128/2780 Návratna fin.výpomoc MF SR Odb.: Obec Krčava
Dod.: MF SR
13000 €
7/2020 ZŠ s MŠ Krčava-odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií-III. etapa Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
98979.76 €
1/2020 Triedený zber odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0 €
2/2020 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
25 €
1/2020 Požiarna avia Odb.: Michal Bukovecký
Dod.: Obec Krčava
500 €
31.12.2015 Pokračovanie činnosti úradu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Krčava
0 €
008/2020 Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: MARO, s.r.o.
63362.62 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár