Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 156)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.3 Zmluva o zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O 12/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
2/2022 Dodatok -triedený zber odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
4419015786 Poistenie majetku Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
101.18 €
Dodatok k nájomnej zmluve Nájomna zmluva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dominika Popovičová
0 €
Príloha č.3 Poskytovanie služieb v oblasti triedného zberu zo dňa 19.06.2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1/2022 Poistenie majetku Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
152.07 €
1/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
010/2021 ZŠ s MŠ Krčava -odstránenie havarijného stavu šatní a sociálnych zariadení telocvične Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
86 252.80 €
Dodatok č.2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O12/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
309070ADS9 Decke ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
17 996.12 €
Dodatok 2/2021 Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Rozhlas Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23 €
Zmluva o dielo Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZEPO, spol.s.r.o
125 290.04 €
21145/FSG/2021 Lavičky do parku pri škole Odb.: Obec Krčava
Dod.: FLORA SERVIS GROUP,s.r.o.
5 072.27 €
Dodatok č.002 o dodávke plynu Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
0 €
6/2021 Výkon štatutárneho auditu na rok 2020/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing.Marta Nachtmannová
600 €
Príloha č.2 Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 19.06.2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č.1/2021 Poskytovanie služieb na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č.1 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
12/2021 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár