Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 140)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č.1/2021 Poskytovanie služieb na vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
Dodatok č.1 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
12/2021 Zmluva o systéme nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenká OZV,s.r.o.
0 €
12/2020 Zmluva o výpožičke notebookov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
2020/128/2780 Návratna fin.výpomoc MF SR Odb.: Obec Krčava
Dod.: MF SR
13000 €
7/2020 ZŠ s MŠ Krčava-odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií-III. etapa Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
98979.76 €
1/2020 Triedený zber odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0 €
2/2020 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
25 €
2/2020 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
25 €
1/2020 Požiarna avia Odb.: Michal Bukovecký
Dod.: Obec Krčava
500 €
31.12.2015 Pokračovanie činnosti úradu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Krčava
0 €
008/2020 Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: MARO, s.r.o.
63362.62 €
3 Triedený odpad Odb.: Obec Krčava
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
040220-012 Webová stránka obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144 €
1/2020 Zhotovenie palubovky v telocvični Odb.: Obec Krčava
Dod.: ALPOD Slovakia, s.r.o.
21983.69 €
UV SR 1278/2019 Poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska Odb.: Obec Krčava
Dod.: Úrad vlády SR
37000 €
92019 Riešenie dofinancovania potrieb Základnej školy a Materskej školy Krčava, výmena okien základnej školy Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
43347.25 €
6/2019 Audit 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Marta Podolcová, štatutárny auditor
800 €
5/2019 Detské ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
21014.09 €

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár