Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 161)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok 1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
Dodatok č.4 Dodatok k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalovvých výrobkov v obci č.12/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
22/42/010/91 Dohoda §10 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
22/42/012/28 Pomoc v HN §12 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
001/2022 Sponzorský dar Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLODOVOč-CONTEXO s.r.o.
0 €
Dodatok č.3 Zmluva o zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O 12/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
2/2022 Dodatok -triedený zber odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
4419015786 Poistenie majetku Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
101.18 €
Dodatok k nájomnej zmluve Nájomna zmluva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dominika Popovičová
0 €
Príloha č.3 Poskytovanie služieb v oblasti triedného zberu zo dňa 19.06.2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
1/2022 Poistenie majetku Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
152.07 €
1/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
010/2021 ZŠ s MŠ Krčava -odstránenie havarijného stavu šatní a sociálnych zariadení telocvične Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
86 252.80 €
Dodatok č.2 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č.O12/2021 Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1.východoslovenská OZV,s.r.o.
0 €
309070ADS9 Decke ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
17 996.12 €
Dodatok 2/2021 Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Rozhlas Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23 €
Zmluva o dielo Energetické zhodnotenie budovy Domu smútku v obci Krčava Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZEPO, spol.s.r.o
125 290.04 €
21145/FSG/2021 Lavičky do parku pri škole Odb.: Obec Krčava
Dod.: FLORA SERVIS GROUP,s.r.o.
5 072.27 €
Dodatok č.002 o dodávke plynu Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár