Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Návratna fin.výpomoc MF SR Odb.: Obec Krčava
Dod.: MF SR
13000.00 €
ZŠ s MŠ Krčava-odstránenie havarijného stavu okenných konštrukcií-III. etapa Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
98979.76 €
Triedený zber odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: BM PROTECT s.r.o.
25.00 €
Požiarna avia Odb.: Michal Bukovecký
Dod.: Obec Krčava
500.00 €
Pokračovanie činnosti úradu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Krčava
0.00 €
Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: MARO, s.r.o.
63362.62 €
Triedený odpad Odb.: Obec Krčava
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Webová stránka obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Zhotovenie palubovky v telocvični Odb.: Obec Krčava
Dod.: ALPOD Slovakia, s.r.o.
21983.69 €
Poskytnutie dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska Odb.: Obec Krčava
Dod.: Úrad vlády SR
37000.00 €
Riešenie dofinancovania potrieb Základnej školy a Materskej školy Krčava, výmena okien základnej školy Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
43347.25 €
Audit 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Marta Podolcová, štatutárny auditor
800.00 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
21014.09 €
ZŠ s MŠ - Výmena drevených okien - III. etapa Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
139639.42 €
Zvýšenie energetickej účinnosti ZŠsMŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: SCORP TRADE s.r.o.
163780.42 €
Používanie programov WINKONS a WINIBEU Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
119.71 €
Zmena základných podmienok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ing. Macko Milan
Dod.: Obec Krčava
615.00 €
Úprava verejného priestranstva v obci Odb.: Obec Krčava
Dod.: Šuchta Emil
6594.55 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu záujmového vzdelávania Odb.: Centrum voľného času
Dod.: Obec Krčava
50.00 €
Dodatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: StaMi-a, s.r.o.
26987.11 €
Prenájom tlačiarne Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
5.00 €
Predaj automobilu Odb.: Gondorčin Miroslav
Dod.: Obec Krčava
3100.00 €
Predaj automobilu Odb.: Ing. Mochťák Marian
Dod.: Obec Krčava
701.00 €
Prenájom pozemku Odb.: Obec Krčava
Dod.: Bukovecká Oksana
0.00 €
Rekonštrukcia okien ZŠ s MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: StaMi-a, s.r.o.
19985.70 €
Audit 2017 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Miľovčík Ján
800.00 €
Prenájom stĺpov verejného rozhlasu Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
1.00 €
Obnova vybavenia telocvične Odb.: Obec Krčava
Dod.: Daffer spol. s r.o.
2126.30 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
9994.80 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
37141.54 €
Riešenie statických porúch atikových panelov na ZŠsMŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: STAVENA Michalovce spol. s.r.o.
22117.88 €
Bežný bankový účet Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Dodatok.č.4 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Výkon funkcie "Zodpovednej osoby" Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
25.00 €
Systémova podpora a licenčná zmluva Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov Odb.: Centrum voľného času
Dod.: Obec Krčava
50.00 €
Poskytovanie právnych služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: JUDr. Ján Kizivat
1200.00 €
Multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.
147676.88 €
Oprava zasadačky a kancelárií OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
10828.45 €
Poskytnutie služieb k získaniu grantu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gemini People, s.r.o.
1500.00 €
Rekonštrukcia MK Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
10536.22 €
Preventívne opatrenia na ochranu pred záplavami Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
14911.30 €
Preventívne opatrenia na ochranu pred záplavami Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
22633.28 €
Kúpa osobného motorového vozidla Odb.: Pavel Zajac
Dod.: Obec Krčava
600.00 €
Vytvorenie umeleckého výkonu Odb.: Obec Krčava
Dod.: "RUSNAKY" - Tulyuk Oleksiy
300.00 €
Audit 2016 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Miľovčík Ján
800.00 €
Autobusová zastávka Odb.: Obec Krčava
Dod.: BEFOR, s.r.o.
4829.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Náter strechy a okapov Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOSINA, s.r.o.
1350.00 €
Kúpa pozemku Odb.: Obec Krčava
Dod.: Saladiak Viliam
200.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
P V3S Odb.: Tomko Vladimír
Dod.: Obec Krčava
1200.00 €
Spravovanie výkazov ČOV Odb.: Obec Krčava
Dod.: LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.
320.00 €
Intenzifikácia ČOV Odb.: Obec Krčava
Dod.: IKF Service, s.r.o.
0.00 €
asfaltovanie bočnej uličky Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
0.00 €
Cesta bočnej uličky k domom Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
25114.89 €
Predaj pozemku Odb.: Jitka Karchová
Dod.: Obec Krčava
660.00 €
Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Krčava
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Poskytnutie nenávratného príspevku Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Rekonštrukcia MK a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
22850.19 €
Poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
Rekonštrukcia MK a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
94185.83 €
Dodatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: InSi s.r.o.
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: BEPA Media, s.r.o.
600.00 €
Prenájom časti pozemku Odb.: Obec Krčava
Dod.: BEPA Media, s.r.o.
0.00 €
Dodatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
3280.00 €
Vypožičanie podperných bodov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Rekonštrukcia VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
78158.68 €
Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
466.40 €
Oprava strechy "Domu smútku" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
3222.00 €
Poskytovanie audítorských služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
Dodatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Chodník na cintorín Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
6515.94 €
Audit verejného osvetlenia a realizačný projekt Odb.: Obec Krčava
Dod.: NH PARTNER s.r.o.
898.99 €
Sprostredkovanie uzavretia zmluvy na rekonštrukciu VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ENVIROTREND, s.r.o.
300.00 €
Revitalizacia zelene-arborétum domácich drevín Obce Krčava Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
6296.34 €
Zber objemného a stavebného odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
0.00 €
Spolupráca a koordinacia v programe LEADER Odb.: Obec Krčava
Dod.: BOROLO - Regionálna rozvojová agentúra
0.00 €
Podpora záujmového vzdelávania Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum voľného času
30.00 €
Zabezpečenie moderovania Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mgr.Mária Kasičová
200.00 €
Prenájom Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
0.00 €
Poskytnutie podpory Odb.: Obec Krčava
Dod.: Enviromentálny fond
0.00 €
Preventívne opatrenia pred povodňami Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
0.00 €
Poskytnutie podpory Odb.: Obec Krčava
Dod.: Enviromentálny fond
0.00 €
Grantový účet Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
3660.36 €
Výkon stavebného dozoru Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
6000.00 €
audit 2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
Vybudovanie optickej siete Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
6000.00 €
Rekonštrukcia ciest a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
29799.10 €
Preventívne opatrenia na ochranu pred záplavami Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
28707.65 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Gelatičová Ľubomíra
Dod.: Obec Krčava
25.00 €
poskytnutie údajov z katastra nehnuteľnosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: Geodetický a kartografický ústav
0.00 €
Rekonštrukcia strechy ZŠ s MŠ v Krčave Odb.: Obec Krčava
Dod.: Art-Term spol. s r.o.
76695.10 €
Predaj nehnuteľnostri Odb.: JUDr.Marianna Kohútová Bérešová
Dod.: Obec Krčava
15000.00 €
O prenájme priestoru v ZŠ s MŠ Odb.: Dominum KPML, spol. s.r.o.
Dod.: Obec Krčava
100.00 €
O kúpe akciového zariadenia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
O poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
O poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0.00 €
o prenájme nebyt.priest., o nájme a podnájme priestorov Odb.: Dagmar Zuzová
Dod.: Obec Krčava
0.00 €
Opatrenia na ochranu pred povodňami Odb.: Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Dod.: Obec Krčava
0.00 €
Zníženie energet.hospodárnosti budovy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gliese Trade, s.r.o.
12190.33 €
Zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing.Arch. Marianna Bošková
0.00 €
Prevod vlastníctva k hnuteľnému majetku Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
0.00 €
Dodatok č.3 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Správa katastra
0.00 €
Doba nájmu Odb.: Dominum KPML, spol. s.r.o.
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
0.00 €
Prenájom priestorov Odb.: Dominum KPML, spol. s.r.o.
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
0.00 €
Dodatok o poskytovaní verejnych služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Aktivácia služny NT Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Poskytovanie verej.služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
O poskytovaní verejných služieb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.00 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
300.00 €
k Zmluve o dielo č. 4/2011 Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
0.00 €
Zabezpečenie dopravy pódia na slávnostiach 710.výročia obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Marián Mihalčik
50.00 €
zabezpečenie moderovania na slávnostiach 710.výročí obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mgr. Mária Kasičová
70.00 €
zabezpečenie ozvučenia a osvetl.na slávnostiach 710.výr. obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Fiľko František
200.00 €
poskyt.dotácie z rozpočtu poskytovateľa vo výške 2000.-€ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Košicý samosprány kraj
2000.00 €
odber a odvoz objednávateľom zozbieraných použitých prenosných batérií a akumulátorov Odb.: Obec Krčava
Dod.: INSA, s.r.o.
0.00 €
Dodatok k zmluve o dielo Odb.: Obec Krčava
Dod.: RAHAR s.r.o.
0.00 €
Zmluva o dielo Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
420100.48 €

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár