Samospráva

Obecný úrad

Krčava 17
Krčava
072 51

Tel./ Fax: +421 56 65 99 222
Mobil: +421 918 755 978
Email: obeckrcava@lekosonline.sk

Okres: Sobrance

Starosta: PhDr. Darina Palaiová

IČO: 00325376

Pacovná doba:

Pondelok   7:00-15:00
Utorok 7:00-15:00
Streda 7:00-15:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-15:00

Úradne hodiny:

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Oddelenia:

Účtovníctvo
Personálna a mzdová agenda
Pokladňa
Evidencia obyvateľstva
Správa registratúry
Správa daní a poplatkov
Odpadové hospodárstvo
Drobné stavby a stavebné úpravy
Ochrana ŽP
Matričný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.


Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva, je podateľňou a vypravuje písomností obce
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Odkaz na podstranku nasho webu

Odkaz na webovú stránku ZŠsMŠ Krčava

Odkaz na webovú stránku ochrany osobných údajov

Odkaz na mailovu schranku

Odkaz na tel cislo

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár