Samospráva

Obecný úrad

Krčava 17
Krčava
072 51

Tel./ Fax: +421 56 65 99 222
Mobil: +421 918 755 978
Email: obeckrcava@lekosonline.sk

Okres: Sobrance

Starosta: PhDr. Darina Palaiová

IČO: 00325376

Pacovná doba:

Pondelok   7:00-15:00
Utorok 7:00-15:00
Streda 7:00-15:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-15:00

Úradne hodiny:

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Oddelenia:

Účtovníctvo
Personálna a mzdová agenda
Pokladňa
Evidencia obyvateľstva
Správa registratúry
Správa daní a poplatkov
Odpadové hospodárstvo
Drobné stavby a stavebné úpravy
Ochrana ŽP
Matričný úrad

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu.
Prácu obecného úradu organizuje starosta obce.


Funkcie obecného úradu:

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce a obecného zastupiteľstva, je podateľňou a vypravuje písomností obce
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní
  • vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Odkaz na podstranku nasho webu

Odkaz na webovú stránku ZŠsMŠ Krčava

Odkaz na mailovu schranku

Odkaz na tel cislo

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár