Kontakty

Toto webové sídlo www.krcava.sk spravuje Obec Krčava a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obec Krčava

Adresa:
Obecný úrad Krčava
Krčava 17
072 51 Krčava

IČO: 00 325 376

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Sobrance
Počet obyvateľov: 405
Rozloha: 874 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1302

Všeobecné informácie: info@krcava.sk
Podateľňa: podatelna@krcava.sk
Starostka: PhDr. Darina Palaiová, starosta@krcava.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@krcava.sk

Sekretariát:
Tel.: 056 / 659 92 22
Fax: 056 / 659 92 22
Email: sekretariat@krcava.sk

Kompetencie:
Obec Krčava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Krčava je zriadený v Sobranciach.


Pacovná doba:

Pondelok   7:00-15:00
Utorok 7:00-15:00
Streda 7:00-15:00
Štvrtok 7:00-15:00
Piatok 7:00-15:00


Stránkové dni:

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00


Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár