Komisie

Obecné zastupiteľstvo v Krčave na základe uznesenia č. 3/2018 zriaďuje, a zároveň menuje predsedov a členov komisií:

1. Finančná a pre správu majetku:

a/ predseda komisie: Emília Gondorčinová
b/ člen komisie: Ľudmila Melnikovičová, Mária Humenová

2. Komisia na ochranu verejného záujmu:

a/ predseda komisie: MVDr. Martin Pastyrik
b/ člen komisie: Mária Hausová, Michal Soták

3. Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sosiálne veci:

a/ predseda komisie: Mária Hausová
b/ člen komisie: Mária Mihalčíková, Erika Kenderešová,  Mgr. Ľudmila Balberčáková

4. Komisia na vybavovanie sťažností:

a/ predseda komisie: Michal Soták
b/ člen komisie: Maroš Ruseňák, Ján Ferenc, Vladimír Illés

5. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia: 

a/ predseda komisie: Ján Palai
b/ člen komisie: MUDr. Veroika Haková, Slávka Ruseňáková, Mgr. Jana Uhľarová

6. Povodňová a evakuačná komisia:

a/ predseda komisie: PhDr. Darina Palaiová
b/ člen komisie: všetci poslanci OZ

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár