Komisie

Obecné zastupiteľstvo v Krčave na základe uznesenia č.  /      zriaďuje, a zároveň menuje predsedov a členov komisií:

1. Finančná komisia:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

2. Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

3.Komisia pre školstvo, výchovu, vzdelávanie, kultúru a šport:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

5. Evakuačná komisia:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

6. Povodňová komisia:

a/ predseda komisie:
b/ člen komisie:

Úradné hodiny

Pondelok   8:00 - 14:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár