Geografia

Obec Krčava sa nachádza na Slovensko - Ukrajinskom pohraničí. Leží v Chránenom vtáčom území Vihorlat, v PHO vodných zdrojov 2. stupňa a ochrannom pásme zdroja minerálnych vôd Sobranecké kúpele. V katastri prevažujú pasienky, lúky a intenzívne využívaná poľnohospodárska pôda. V katastri obce sa nachádzajú 2 vzácne stromy, ktoré sú v zozname 497 chránených stromov na Slovensku, a to borovica Jeffreyova a platan javorolistý.

Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 132m nad morom. Obec sa nachádza 8 km juhovýchodne od okresného mesta Sobrance a len 2 km od hraničného prechodu na Ukrajinu. V súčasnosti má obec kataster o rozlohe 850 ha.

Úradné hodiny

Pondelok   8:00 - 14:00
Utorok nestránkový deň
Streda 8:00 - 14:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár