Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
245.32 €
Prenájom VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
108.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
45.00 €
Elektrina VS Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
124.33 €
Praca s bagrom /kanalizacia Odb.: Obec Krčava
Dod.: MTM Trading s.r.o
192.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
647.09 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
11.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
435.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Kanc.potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
40.85 €
Plyn 197 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Multif.ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: MARO, s.r.o.
3560.44 €
Čistenie WC Odb.: Obec Krčava
Dod.: Vyčistíme Východ s.r.o
200.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.12 €
Softwer-WINKONS, WINIBEU Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
143.65 €
Výkon funkcie zodpov.osoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
60.00 €
Výber dodav.stav.prác.-Výmena okien Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
300.00 €
Čistenie kanalizacie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
1312.09 €
Odvoz a likvid.VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
253.48 €
Elektrina- VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
135.37 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Farby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
314.10 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
435.09 €
Voda 1-6/2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
1.61 €
Voda 1-6/2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
41.69 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
11.30 €
Prace-Multifunkčne ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: MARO, s.r.o.
42000.00 €
Plyn 197 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Plyn 197 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Práce na Multifunk.ihrisku Odb.: Obec Krčava
Dod.: Miroslav Bán
983.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.57 €
Šk.potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Helena Šľachtová
431.60 €
Prenájom VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
218.40 €
Odvoz a likvid.VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
237.64 €
Elektrina- VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
149.15 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
439.01 €
Školenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
42.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
14.10 €
Farby +redidlá Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
227.43 €
Plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.08 €
Kontrola a oprava hasiacich pristrojov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
43.00 €
Progr.vybav.-doplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
68.40 €
Elektrina VS Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
173.68 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.80 €
Prenájom VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
24.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
21.90 €
Kniha PaM 6/2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
6.90 €
Režia zam.OcU Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
8.10 €
Sadra+lepidlo Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martin Kuzma
14.98 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.70 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
427.13 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
435.00 €
Dezinf.gely Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
47.52 €
Štetce + farba Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
117.99 €
Zamer-Multifunkčne ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: M.Olejnik geodetická kancelaria
120.00 €
Plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.42 €
Antibakt.spreje Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
32.40 €
Rukavice Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
33.83 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
91.20 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
132.31 €
Prenajom VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
30.00 €
Elektrina- VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
211.14 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Prenajom VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
15.60 €
Projekt-Palubovka telocv. Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
150.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1575.72 €
Pristup-VER.SPR. Odb.: Obec Krčava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
165.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
432.01 €
Kanc.potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
84.95 €
Žaluzie -ZŠ ŠJ Odb.: Obec Krčava
Dod.: L.Boško MAHAGON
387.58 €
Okna a dvere Odb.: Obec Krčava
Dod.: L.Boško MAHAGON
2313.16 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
343.20 €
Strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
24.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
83.10 €
Odmeny VTK.umelcom Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
38.40 €
Plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.00 €
Povrchová dezinfekcia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ekomarket.sk s.r.o.
20.30 €
Oprava vianočnych ozdob Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
322.00 €
Oprava Palubovky /Telocvičňa Odb.: Obec Krčava
Dod.: ALPOD Slovakia, s.r.o.
21983.69 €
Aktualizácia programu Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114.00 €
Obedy-zamest. OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
56.70 €
Elektrina- VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
234.40 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
45.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.85 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
416.55 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
199.40 €
Obedy - ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
2030.40 €
Obedy -MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
133.20 €
Kapsule do kavovaru Odb.: Obec Krčava
Dod.: Internet Mall Slovakia,s.r.o.
51.30 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Plastove nádoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
228.00 €
Tlačiva -potv.o pobyte Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
34.12 €
Vlajka-voľby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo s.r.o.
19.20 €
Výber dodavateľa,,Oprava palubovky a telocvični,, Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
61.51 €
Čistenie kanalizacie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
176.51 €
Čistenie kanalizacie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
220.57 €
Kniha-úctovna súvzťažnosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: RVC
33.00 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
289.38 €
Licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
130.00 €
Odvoz a likvid.VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.68 €
Elektrina- VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
296.54 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
610.62 €
Obedy-zamest. OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
51.84 €
Tonery-OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
53.81 €
Tonery-Matrika Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
168.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
435.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
231.60 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Zákonník práce 2020 Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
15.99 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Náklady SŠÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
870.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
63.58 €
Nálepky FÚRA Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
48.00 €
Aktualizácia programov Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
4.20 €
Dopravné výkony Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
75.36 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1260.58 €
Plyn-vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
-171.14 €
Plyn OzS-vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
-2.38 €
Elektrina-nedoplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
31.31 €
Plyn OcÚ-vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
-702.96 €
Program UPGRADE+HOT LINE Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
93.60 €
Vývoz odpadu -VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
244.89 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
34.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.29 €
Členský príspevok DHZ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Územná organizácia DPO SR
46.00 €
Domena a webhosting Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Vývoz KO + VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
418.35 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
32.38 €
Aktualizácia web stránky Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
24.00 €
Vedenie účtu CP Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
46.19 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.52 €
Monitorovacia správa VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
150.00 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
1.61 €
Voda KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
0.00 €
Obedy OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
100.44 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
1782.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
138.00 €
Audit 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Marta Podolcová, štatutárny auditor
800.00 €
Výmena okien Odb.: Obec Krčava
Dod.: TAMALEX, s.r.o.
43347.25 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
233.25 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
258.65 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.94 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
305.24 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
423.01 €
Členský príspevok Odb.: Obec Krčava
Dod.: MAS Zemplín
204.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
423.60 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
2367.60 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
153.60 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
500.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
97.84 €
Výber dodávateľa "Detské ihrisko" Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
204.00 €
Stolička Odb.: Obec Krčava
Dod.: 1. BEAMI, s.r.o.
103.74 €
Stavebné práce ZŠsMŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: SCORP TRADE s.r.o.
100523.21 €
Dekontaminácia DS Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ingrid Líneková PETINA
70.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
243.98 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
444.65 €
Stavebné práce ZŠsMŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: SCORP TRADE s.r.o.
5263.16 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
373.37 €
Obedy OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
85.86 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
2560.80 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
162.00 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
22.45 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
423.00 €
Materiál na KM Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martin Kuzma
61.44 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
630.29 €
Spotrebný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
67.50 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
65.98 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Školské potreby HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Helena Šľachtová
448.20 €
LED reťaz Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
76.50 €
Vianočné ozdoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
482.00 €
Dopravné zrkadlá Odb.: Obec Krčava
Dod.: Patrik Chovanec
278.00 €
Oprava atík na ZŠsMŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: TESAR - DACH s.r.o.
25782.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.40 €
Projekt "Multifunkčné ihrisko" Odb.: Obec Krčava
Dod.: BOSKOV s.r.o.
480.00 €
Úprava ver. priestranstva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Šuchta Emil
614.40 €
Vystúpenie FS Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Sobrančan
100.00 €
Vlajka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Jaroslav Bovan
120.00 €
Dopravné Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
9.60 €
Licencia Kataster Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
70.00 €
Uteráky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Textilomanie s.r.o.
296.00 €
Elektrina VO - nedoplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
191.42 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
116.70 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
54.44 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
376.07 €
Úprava ver. priestranstva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Šuchta Emil
6594.55 €
Vystúpenie k dňu úcty k starším Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Slovenská únia sluchovo postihnutých
170.00 €
Elektrická pec pre ŠJ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELEKTRO SERVIS S.R.O.
2988.00 €
Obedy OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
63.18 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
2.52 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
189.26 €
Nabíjačka na notebook Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROLINE computer, s.r.o.
33.70 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
2680.80 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
194.40 €
Náradie+servis Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
498.42 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
103.12 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
94.63 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
161.89 €
Kategorizácia pracovísk Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
226.50 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
30.20 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
557.92 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
197.51 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1050.48 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
89.14 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martin Kuzma
289.20 €
Vrecia na KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
79.20 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.00 €
Toner Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
58.13 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
110.46 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: PREMIUM BVK s.r.o.
45.00 €
Reprezentačné Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
318.64 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.99 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
358.73 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
157.35 €
Kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
91.79 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
423.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
17.80 €
Licencia IVES Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
143.65 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
109.98 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
116.06 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1365.62 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
356.01 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.01 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
18.30 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
408.62 €
Výkon funkcie zodpovednej osoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
360.00 €
Skriňa Odb.: Obec Krčava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
141.60 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
159.23 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
14.44 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.18 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
510.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
207.60 €
Informačná tabuľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: INTERDUM, s.r.o.
60.00 €
Elektromontážne práce VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELTO PLUS s.r.o.
2065.43 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
138.73 €
Servis - internet Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
20.00 €
Príručka pre kronikárov Odb.: Obec Krčava
Dod.: RVC
12.00 €
RÚ - Florián Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
2393.39 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
364.85 €
Zástava a vlajka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo, s.r.o.
48.60 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
560.40 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
224.40 €
Krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
1268.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
22.80 €
Geometrický plán Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
240.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
40.61 €
Práce plošinou Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ján Vaško
2086.80 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
224.90 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
162.46 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.61 €
Perá Odb.: Obec Krčava
Dod.: National Pen
230.49 €
Webhosting Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Obrusy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mgr. Norbert Požgai
95.59 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
375.05 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
135.22 €
Stoly Odb.: Obec Krčava
Dod.: Nábytok ROZKVET
357.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
35.40 €
Kontrola has. prístrojov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
50.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
423.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
336.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
193.20 €
Vývoz kalu Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
104.45 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
110.21 €
Vlajka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo, s.r.o.
18.60 €
Reklamné a propagačné služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Media Informačná Inštitúcia, s.r.o.
241.20 €
Licencia VSSR Odb.: Obec Krčava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
117.00 €
Motorová píla Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
219.00 €
Pouličné svietidlá Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIGO projection s.r.o.
2583.17 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1483.03 €
Reklamné služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Európsky zoznam firiem s.r.o.
242.40 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
182.58 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
169.74 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.44 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
597.70 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
436.80 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
196.80 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
110.64 €
Školské potreby HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Helena Šľachtová
431.60 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
134.30 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Licencia Registratúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
114.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Okná + montáž Odb.: Obec Krčava
Dod.: ASTHERM, spol. s r.o.
4415.53 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
67.37 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
56.40 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
156.94 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
171.74 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
252.00 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
301.90 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
300.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
225.60 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
159.60 €
Oprava krovinorezov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
200.80 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.69 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.99 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
322.30 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELTO PLUS s.r.o.
697.20 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
195.41 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Okna na ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: StaMi-a, s.r.o.
9985.70 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
58.46 €
Vrecia na KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
72.00 €
Oprava MR Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
155.40 €
Licencia Evidencia obyvateľstva Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
169.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
248.99 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
565.20 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
183.60 €
Reklamné služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrálny vestník organizácií s.r.o.
240.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
423.00 €
Antivírus Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
85.61 €
Internet - vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.47 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.27 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
374.20 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Hlásenie o odpade Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
431.84 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1483.03 €
Registrácia v databáze Odb.: Obec Krčava
Dod.: Register obchodných spoločností s.r.o.
252.00 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: UMP s.r.o.
44.00 €
Vyúčtovanie dotácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
100.00 €
Autorské práva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
38.40 €
Náklady na SŠÚ 2019 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
870.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.81 €
Plošina Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
72.96 €
Toner Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO
67.50 €
Aktualizácia WEB stránky Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
48.00 €
Plyn OcÚ vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
226.46 €
Plyn KD vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
102.79 €
Plyn OzS vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
454.57 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
11.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
58.00 €
Elektrina vyúčtovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
111.95 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
222.05 €
Reklama obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Profesionálny register s.r.o.
240.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.09 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.89 €
Aktualizácia REGISTRATÚRA Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
4.20 €
Licencia MZDY Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
93.60 €
Členský poplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
46.00 €
Nálepky FURA Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
48.00 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
17.63 €
Vedenie účtu - cenne papiere Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
46.19 €
Dopravné výkony Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
95.04 €
Elektronický podpis a pečať Odb.: Obec Krčava
Dod.: Disig a.s.
32.40 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
432.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
181.85 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
285.60 €
Kniha Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
17.20 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
336.58 €
Spracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
120.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
533.00 €
Sumarizácia dokladov Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
3450.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.29 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
360.00 €
Zameranie parkoviska Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
375.00 €
Recyklovaný asfalt Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
1276.80 €
Rek. miest. komunikácií a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
32610.08 €
Kniha - Miestna samospráva Odb.: Obec Krčava
Dod.: RVC
11.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
150.67 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
405.60 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
159.41 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
217.20 €
Pracovné odevy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Pracovné odevy ZIKO s.r.o.
307.45 €
Monitorovacia správa Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
151.60 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
387.00 €
Licencia KATASTER Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
68.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
432.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1186.42 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
335.97 €
Audit 2017 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Miľovčík Ján
800.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
211.70 €
Obrusy Odb.: Obec Krčava
Dod.: PATRICIUS s.r.o.
52.00 €
Spracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUprojects, s.r.o.
696.00 €
Stavebný dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
850.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
56.84 €
Parkovisko cintorín Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
44784.83 €
Pohostenie pre dôchodcov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
486.30 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
51.56 €
Detské ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLAYSYSTEM, s.r.o.
9994.80 €
Vybavenie telocvične Odb.: Obec Krčava
Dod.: Daffer spol. s r.o.
2126.30 €
Školské pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: ABAL, Ing. Anton Baláž
381.80 €
Hlásenie o odpade Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
9.60 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
58.13 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
126.32 €
Správa pre audit Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
60.00 €
Správa pre audit Odb.: Obec Krčava
Dod.: Všeobecná úverová banka, a. s.
66.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku
10.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
341.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
78.70 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.92 €
Oprava krovinorezu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
103.10 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
17.64 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
338.39 €
Pracovné pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
62.06 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
33.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
344.86 €
Perá Odb.: Obec Krčava
Dod.: National Pen
102.99 €
Popruhy na krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
54.43 €
Tašky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ján Grajzeľ
199.00 €
Oprava chodby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
3839.35 €
Osadenie stĺpu v ZŠ s MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: STAVENA Michalovce spol. s.r.o.
500.00 €
Preloženie káblov Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
662.85 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
108.25 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
502.31 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
20.40 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.90 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
87.57 €
Vytýčenie vedenia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60.00 €
Príprava podkladov Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
454.50 €
Servis automobilu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Michal Čigáš ml. - AUTO SPEED
700.00 €
Rek. miest. komunikácií a chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
49401.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
91.73 €
Licencia IVES Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
387.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.64 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
12.00 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
4080.00 €
Zodpovedná osoba GDPR Odb.: Obec Krčava
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
300.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.28 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1186.42 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
88.06 €
Výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
Hlásenie o odpade Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
84.66 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
137.64 €
Právne služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: JUDr. Ján Kizivat
1200.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
12.83 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
12.30 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.89 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
72.87 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
33.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
204.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.97 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
485.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
22.00 €
Kniha - Miestne dane Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
9.30 €
Matričné tlačivá Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
29.46 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
97.34 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
336.68 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
52.80 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
525.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
30.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
15.40 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.48 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
158.05 €
Náhradne diely na kosačky Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
121.78 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Oprava kosačiek Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
162.30 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.97 €
Školenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Vitkovič
200.00 €
Montáž reproduktorov Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
174.40 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
114.54 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1390.34 €
Reprezentačné Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
342.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
450.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
35.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.27 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
338.09 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
387.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
23.90 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Zákonník práce Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
14.90 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.97 €
Prenájom vod. toku (opravná) Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
-1.01 €
Výmena akumulátora Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
85.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
141.76 €
Hlásenie o odpade Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Sadenice Odb.: Obec Krčava
Dod.: LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
87.60 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
141.36 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
25.66 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
90.50 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
504.43 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
303.55 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
409.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
5.00 €
Vypracovanie potvrdenia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Štátna ochrana prírody SR
70.00 €
Odmena umelcom Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
38.50 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
33.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.97 €
Kontrola HP Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
38.00 €
Školské potreby HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Papier Lechman s.r.o.
448.20 €
Licencia VSSR Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
96.00 €
Skriňa Odb.: Obec Krčava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
187.20 €
Inštalácia a školenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
96.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
153.61 €
Prenájom vod. toku Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
1.01 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
438.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
15.00 €
Náklady na SOÚ 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
820.00 €
Náradie (MOS) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
61.18 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.89 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
217.30 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.33 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
153.50 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
347.48 €
Softver Registratúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
164.40 €
Licencia Dane a Ev.obyv. Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
167.00 €
Kniha Odb.: Obec Krčava
Dod.: RVC
26.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
200.02 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
64.78 €
Skriňa a polica Odb.: Obec Krčava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
309.60 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
185.42 €
Oprava MR Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
43.20 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1297.64 €
Dekontaminácia chl.boxu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ingrid Líneková PETINA
113.28 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
387.00 €
Antivirus Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
47.53 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.37 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
424.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
31.00 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
75.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.08 €
Dopravné výkony Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
87.84 €
Pohostenie pre dôchodcov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
405.90 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
52.69 €
Vystúpenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Zahrajhorka
100.00 €
Hlásenie o odpade Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Nálepky na KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
48.00 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
284.24 €
Plyn OzS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
33.00 €
Plyn preplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
187.44 €
Plyn preplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
63.46 €
Baterky Odb.: Obec Krčava
Dod.: 3 Star - Ing. Ladislav Nyers
321.26 €
Elektrina preplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
20.17 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
203.36 €
Telefón na PL 2x Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAY a.s.
79.80 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
233.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.49 €
Licencia MZDY Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
90.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
339.14 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.27 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
33.30 €
Voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
3.14 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
41.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
570.00 €
Ročné vedenie účtu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
46.19 €
Stavebné práce obec Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
2698.38 €
Členské DHZ 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
46.00 €
Dopravné výkony Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
96.96 €
Stavebné práce OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
1299.60 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
169.28 €
ŽoNFP - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gemini People, s.r.o.
1500.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku
10.00 €
Prev. opatr. pred povodňami Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
14911.30 €
Rek. miest. komunikácií Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
10536.22 €
Kval. sys. certifikát Odb.: Obec Krčava
Dod.: Disig a.s.
32.40 €
Oprava kancelárskych priestorov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
10828.45 €
Zákonník práce Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
12.50 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
ZKO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
337.45 €
Zemný plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
220.00 €
Obedy ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
630.00 €
Obedy MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
16.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
370.75 €
Zemný plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
145.50 €
Webhosting 2018 Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Kostým "Mikuláš" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Party Time Agency spol. s r. o.
45.45 €
Projekt "Multifunkčné ihrisko" Odb.: Obec Krčava
Dod.: RNDr. Mária Pavúková
800.00 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
188.40 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
147.64 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
141.92 €
Spracovanie žiadosti na envirofond Odb.: Obec Krčava
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
120.00 €
Vypracovanie monitorovacej správy Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
100.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.87 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
384.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
163.00 €
Preventívne opatrenia pred záplavami Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
22633.28 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
614.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
11.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
338.15 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Bezpečnostný projekt Odb.: Obec Krčava
Dod.: PK - Systems, s.r.o., Richard Krajčík
70.00 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: UMP s.r.o.
39.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
88.77 €
Vianočné pohľadnice Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Šmrhola - OLYMP
59.00 €
Školské potreby "HN" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Papier Lechman s.r.o.
514.60 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
270.00 €
Licencia "KATASTER" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
68.00 €
Pracovné odevy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
57.77 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Vypracovanie žiadosti na poskytnutie NFP Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
301.90 €
Hlásenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Vypracovanie žiadosti na poskytnutie NFP Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
301.90 €
Projekt "ČOV" Odb.: Obec Krčava
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
1620.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
124.16 €
Geometrický plán Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
384.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
61.00 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku
100.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.85 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
13.90 €
Poplatok za vyjadrenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
120.00 €
Výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
510.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
505.57 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
64.98 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
41.98 €
Vodné Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
9.43 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
30.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
105.83 €
Oprava krovinorezu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
214.20 €
Postrekova látka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Agria, s.r.o.
188.40 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
16.00 €
Náhradne diely (krovinorez) Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
145.59 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1297.64 €
Ochranné pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
76.49 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
280.22 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.26 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Reprezentačne(trička) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ján Grajzeľ
95.99 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.14 €
Vlajka SR a obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo, s.r.o.
53.28 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
191.04 €
Spevnenie plochy na OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: BEFOR, s.r.o.
1623.00 €
Autobusová zastávka Odb.: Obec Krčava
Dod.: BEFOR, s.r.o.
4829.00 €
Podklad pod zastávku Odb.: Obec Krčava
Dod.: KO - BO, s.r.o
3212.00 €
Reprezentačne "Nočná jazda motorkárov" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
1095.00 €
Audit 2016 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Miľovčík Ján
800.00 €
Náhradne diely (krovinorez) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ŠTÝL-Ivanov, s.r.o.
49.74 €
Vozenie na koňoch "Výročie obce" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
300.00 €
Reprezentačne "Výročie obce" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
1983.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
87.19 €
Hudobné vystúpenie BRAVO "Výročie obce" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Nestrácaj Nádej
280.00 €
Hudobno - zábavný program "Výročie obce" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ščamba, s.r.o.
1500.00 €
Pódium "Výročie obce" Odb.: Obec Krčava
Dod.: ((e)) emottion, s.r.o.
1000.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
384.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.72 €
Reprezentačne(trička, perá) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ján Grajzeľ
1116.93 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
648.83 €
Správa pre audítora Odb.: Obec Krčava
Dod.: Všeobecná úverová banka, a. s.
59.76 €
Hlásenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Správa pre audítora Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
60.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.43 €
Reprezentačne "Stavanie mája" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
91.72 €
Projekty "Protipovodňové opatrenia" a "Oprava MK" Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
1200.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
55.92 €
Prekládka autobusovej zastávky Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
55.92 €
Náhradne diely (krovinorez) Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
42.09 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
287.76 €
Licencia "WinIbeu a WinMat" Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
Vodné Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
7.86 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.47 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
10.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
557.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
52.00 €
Všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
50.70 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
280.62 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: LYRECO CE, SE
44.40 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
30.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
440.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
44.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.78 €
Natretie strechy OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: KOSINA, s.r.o.
1350.00 €
Šmýkačka na detské ihrisko Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ladislav Farmadin - TOPGARDEN
68.40 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
97.26 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
12.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.76 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
599.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
50.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
280.42 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Vypracovanie žiadosti na poskytnutie NFP Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
301.90 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.13 €
Náhradne diely (krovinorez) Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
176.60 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
188.40 €
Webhosting 2017 Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
114.78 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
107.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
137.82 €
Upomienka Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
3.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
18.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.41 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
741.52 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.70 €
Hlásenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
12.00 €
Vodné Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
9.43 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku
30.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
70.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
494.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
51.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.60 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
48.00 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Plyn KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
30.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
418.68 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
83.28 €
Skladovacia skriňa Odb.: Obec Krčava
Dod.: A J Produkty a.s.
386.40 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
22.54 €
Školské potreby "HN" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Papier Lechman s.r.o.
547.80 €
Vypracovanie žiadosti na poskytnutie NFP Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
303.55 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
152.74 €
Tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
120.00 €
Výmena WC na DS Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martin Kuzma
150.31 €
Odhŕňanie snehu Odb.: Obec Krčava
Dod.: VERCHOVINA, spol. s r.o.
891.00 €
Inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: PETIT PRESS,a.s.
48.50 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
168.00 €
Čistenie priekop Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
526.12 €
Odchyt psov Odb.: Obec Krčava
Dod.: OZ - Pomoc psíkom na východnom Slovensku
20.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
58.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
559.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.02 €
Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
38.50 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
48.66 €
Plyn OcÚ (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
394.70 €
Jedálenský stôl Odb.: Obec Krčava
Dod.: ANNA ŠABAKOVÁ - Nábytok ROZKVET
300.00 €
Príspevok "SOcÚ" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
778.00 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
164.96 €
Licencia "DANE" Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
167.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.48 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
528.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
60.00 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
662.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.12 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
834.20 €
Prenájom časti VT Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
1.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
46.27 €
Podlaha do KD Odb.: Obec Krčava
Dod.: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
206.39 €
Hlásenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
Vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
Pečať rozvoja obce Odb.: Obec Krčava
Dod.: NisSR
276.00 €
Reprezentačne "Stretnutie s dôchodcami" Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
515.00 €
Vystúpenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: MO MS Záhor
150.00 €
Informačná brožúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: UMP s.r.o.
39.00 €
Elektrina OcÚ (preplatok 2016) Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
-21.26 €
Plyn OZS (preplatok 2016) Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
-477.59 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
65.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
162.31 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
219.16 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
60.30 €
Licencia "ESET" Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
27.91 €
Nálepky "FURA" Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
45.00 €
VSSR (ročný prístup) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
96.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
188.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.92 €
Licencia "MZDY" Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
90.00 €
Spracovanie výkazov Odb.: Obec Krčava
Dod.: LACKOVIČOV SERVIS s. r. o.
320.00 €
Kalendáre Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martinus.sk, s.r.o.
21.29 €
Výmena gamatky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Martin Kuzma
1291.16 €
Dáždniky Odb.: Obec Krčava
Dod.: LIMPO s.r.o.
531.50 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
552.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
60.00 €
Vedenie účtu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Prima banka Slovenska,a.s.
46.19 €
Vodné Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
7.86 €
Členské Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
46.00 €
Osvetlenie-cintorín Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
2209.34 €
Ročný poplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Disig a.s.
32.40 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
175.10 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
Plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
178.00 €
Vianočné ozdoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jana Baranová - Densiflora
182.05 €
Spracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o.
96.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
59.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
601.00 €
Náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
242.68 €
ZKO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.22 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
Vianočné osvetlenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
561.00 €
Vianočné osvetlenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
20.60 €
Stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
86.51 €
Vianočné ozdoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: IN kom, s.r.o.
220.52 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.98 €
Elektrina VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
160.92 €
Náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
62.86 €
Inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: PETIT PRESS,a.s.
48.00 €
Čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
180.00 €
Asfaltovanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
2292.00 €
Plyn PcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
132.00 €
Obedy ZŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
547.00 €
Obedy MŠ(HN) Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
26.00 €
Pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
Elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
349.00 €
Vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.81 €
Plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Marián Paulík, súdny znalec
121.00 €
Inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: PETIT PRESS,a.s.
66.00 €
Škol.potreby HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ľubomír Ostoverchý PhDr.- EGO
564.40 €
Odmena za verejný prenájom Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
5.00 €
Odmena umelcom 2016 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
33.50 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.38 €
Verejné obstarávanie - ČOV Odb.: Obec Krčava
Dod.: IKF Service, s.r.o.
400.00 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPEEDCOM, s.r.o.
30137.87 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
68.00 €
geometrický plán Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
295.80 €
vysávač Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
449.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
132.52 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
479.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
46.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.09 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
49.00 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
17.29 €
znalecký posudok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Mihalovič Jozef
200.00 €
oprava krovinorezu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
76.60 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
419.87 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
605.57 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
86.32 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
108.90 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
346.46 €
kancelárske kreslo Odb.: Obec Krčava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
246.00 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
250.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
13.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.02 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.56 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAY a.s.
155.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
120.64 €
knihy Odb.: Obec Krčava
Dod.: CBS spol, s.r.o.
326.15 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
73.38 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
158.78 €
rekonštrukcia perkoviska Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
4990.80 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
31.67 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
8.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
349.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.81 €
ND na krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
65.91 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
300.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.36 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
900.00 €
stavebný dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
700.00 €
vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
290.34 €
lavička Odb.: Obec Krčava
Dod.: B2B Partner s.r.o.
214.80 €
krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
539.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
139.88 €
webhosting Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
rekonštrukcia MK Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
27420.23 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
8.00 €
vlajky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo, s.r.o.
52.08 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
600.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
78.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.68 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
15.72 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.32 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.58 €
matričné tlačivá Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
18.24 €
ND na krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
65.86 €
tonrey Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
168.00 €
úprava web stránky Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
450.00 €
výstavba kanalizácie ST1 Odb.: Obec Krčava
Dod.: InSi s.r.o.
66149.24 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
163.66 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.60 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
599.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
101.00 €
znalecký posudok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Mihalovič Jozef
88.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.92 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
10.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
865.10 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
53.29 €
osadenie stĺpov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Marek Mandela
84.00 €
príručka Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
13.70 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
250.00 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
232.80 €
oprava MR Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
385.30 €
postrek na burinu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Agria, s.r.o.
81.60 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
175.98 €
občerstvenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
62.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
15.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
601.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
74.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
349.00 €
alkohol tester Odb.: Obec Krčava
Dod.: MALL SLOVAKIA, s.r.o.
70.10 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
421.37 €
porez stromov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Maroš Medviď
50.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
ND na krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
52.45 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.48 €
audit Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
knihy Odb.: Obec Krčava
Dod.: CBS spol, s.r.o.
325.60 €
filter do krovinorezu Odb.: Obec Krčava
Dod.: ŠTÝL-Ivanov, s.r.o.
7.90 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
241.90 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
stromčeky Odb.: Obec Krčava
Dod.: LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
87.58 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
557.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
51.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.94 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
56.00 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
250.00 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
7.86 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
280.12 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.64 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
100.00 €
školské pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: PhDr. Ľubomír Ostoverchý EGO
531.20 €
harmonogram vývozu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
7.80 €
nálepky FURA Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
45.00 €
farebné vrecia Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
96.00 €
doplnenie VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
3587.66 €
revízia + oprava HP Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
49.00 €
elektrina (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
116.45 €
revízia + inštalácia ER Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Hrunka
326.13 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
301.80 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
52.20 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
41.70 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
136.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
412.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
46.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
280.72 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
plyn OcÚ (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
234.72 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.48 €
členské Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
778.00 €
bezpečnostný projekt Odb.: Obec Krčava
Dod.: PK - Systems, s.r.o., Richard Krajčík
150.00 €
kniha Odb.: Obec Krčava
Dod.: RVC
25.00 €
systémový certifikát Odb.: Obec Krčava
Dod.: Disig a.s.
32.40 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
56.03 €
tonrey Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
178.44 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1038.12 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
1506.30 €
informačná brožúra Odb.: Obec Krčava
Dod.: UMP s.r.o.
39.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
937.00 €
prenájom vodného toku Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
1.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.23 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
436.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
83.00 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
2400.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
167.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
práce v obci Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
59.04 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.02 €
oprava gamatky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Rovkur, s.r.o.
70.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.84 €
likvidácia NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
elektrina (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
135.42 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
47.66 €
tlačiareň a oprava Odb.: Obec Krčava
Dod.: SICCO s.r.o.
306.79 €
tabuľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač-foto
80.00 €
plyn OZS (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
621.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
92.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
600.00 €
montáž značky Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
8.10 €
tabuľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: Vladimír Mucha - Muchotlač-foto
29.00 €
členské Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
46.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
27.91 €
webhosting Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
90.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
35.23 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
139.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.02 €
meranie VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Marialux s.r.o.
2210.00 €
optická sieť Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
2000.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.79 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
114.76 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
474.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
34.00 €
tonrey Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
230.40 €
práce na VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
174.60 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
56.93 €
pohľadnice Odb.: Obec Krčava
Dod.: LIMPO s.r.o.
36.00 €
náhradne svietidla Odb.: Obec Krčava
Dod.: CITYLED s.r.o.
300.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
622.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
54.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
131.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.58 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
346.04 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.22 €
inštalácia wifi Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
25.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
pracovné odevy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Radovan Repka
55.90 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
50.11 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.15 €
rekonštrukcia a modernizácia VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
25731.74 €
kompletizácia žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: IKF Service, s.r.o.
600.00 €
vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
166.21 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.05 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
907.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
600.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
57.00 €
školské pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: PhDr. Ľubomír Ostoverchý EGO
547.80 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
97.00 €
matričné tlačivá Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
17.36 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
420.62 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
34.03 €
pamätná tabuľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: INTERDUM, s.r.o.
50.00 €
rekonštrukcia a modernizácia VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ELCOR s.r.o.
52226.94 €
farba+pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
53.33 €
materiál+doprava Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
436.36 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
68.00 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
175.53 €
tonrey Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
306.00 €
oprava strechy DS Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
466.40 €
oprava strechy DS Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dombyt Sk s.r.o.
2685.00 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
36.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.62 €
výstavba chodníka Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
6515.94 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
9.43 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
607.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
85.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.22 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
14.15 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
205.20 €
občerstvenie a služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
438.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
audit Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
44.04 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Krčava
Dod.: PLYNMONT PROJEKT
199.99 €
revitalizácija zelene Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
6296.34 €
taniere Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victorysport
89.59 €
zváračka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
243.25 €
farby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
37.36 €
prenájom kuchyne Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
40.39 €
tonrey Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
306.00 €
farby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
105.71 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.64 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.32 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.39 €
šmýkačka Odb.: Obec Krčava
Dod.: DELIVER DOORS s. r. o.
87.90 €
občerstvenie a služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
600.00 €
koncert Odb.: Obec Krčava
Dod.: TF The Fusion
300.00 €
farba+náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
67.08 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
147.50 €
pracovné odevy Odb.: Obec Krčava
Dod.: Radovan Repka
147.10 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.02 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
907.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.49 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
6.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.90 €
realizácia VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Imrich Vozár
700.00 €
vypracovanie žiadosti VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
750.00 €
farby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
68.37 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
preprava vozidla Odb.: Obec Krčava
Dod.: STAVIMPEX LOGISTIK, s.r.o.
840.00 €
sprostredkovanie projektu VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ENVIROTREND, s.r.o.
300.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.61 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
6.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
708.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
88.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.22 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.54 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
17.29 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
1764.80 €
spracovanie projektu VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: NH PARTNER s.r.o.
490.99 €
farby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
57.19 €
spracovanie auditu VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: NH PARTNER s.r.o.
408.00 €
optická sieť Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
2000.00 €
šeky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovenská pošta, a. s.
5.51 €
ND na krovinorez Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
46.82 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.58 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
647.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
76.00 €
ND na kosačku Odb.: Obec Krčava
Dod.: A.M.A Slovakia s.r.o.
33.62 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
7.00 €
pečiatky Odb.: Obec Krčava
Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o
77.52 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
422.86 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
oprava krovinorezu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Peter Maxim PEMAX
212.94 €
fólia Odb.: Obec Krčava
Dod.: FaxCopy a.s.
20.74 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
38.00 €
oprava reproduktora Odb.: Obec Krčava
Dod.: MK hlas, s.r.o.
79.50 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
200.00 €
farba+náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
63.68 €
sadenice Odb.: Obec Krčava
Dod.: LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
205.00 €
ochranné pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
59.41 €
občerstvenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
123.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
907.00 €
poháre Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victory sport, spol. s r.o.
46.18 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
11.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.22 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
683.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
54.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
281.92 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.62 €
čistiace prostriedky Odb.: Obec Krčava
Dod.: BRISTON s.r.o.
35.00 €
ťažné zariadenie+montáž Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Tichvoň - AUTO CENTER
198.00 €
úrok z omeškania Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
4.19 €
hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
139.18 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
44.75 €
školské pomôcky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Lechman - Papier Lechman
730.40 €
vlajky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Signo, s.r.o.
124.08 €
náradie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Ján Spišák - STÉNIA export-import
1284.90 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.06 €
plyn OcÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
42.00 €
strava ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
847.00 €
strava MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
94.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
voda Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
9.43 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.81 €
Právne služby Odb.: Obec Krčava
Dod.: JUDr. Ján Kizivat
1200.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
47.21 €
Odmena umelcom Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
33.50 €
Výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
43.28 €
Pevná linka 2/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.66 €
Strava ZŠ 2/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
427.00 €
Strava MŠ 2/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
41.00 €
Plyn OÚ 3/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
100.00 €
Vývoz KO 2/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.11 €
Mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
0.58 €
Preplatok za plyn OÚ Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
284.83 €
Plyn OZS 3/15 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
528.07 €
kontrola a oprava has.prístrojov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
65.00 €
nálepky na kukanádoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
45.00 €
oprava auta Odb.: Obec Krčava
Dod.: Michal Čigáš ml. - AUTO SPEED
413.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
907.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.81 €
strava HN ZŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
713.00 €
strava HN MŠ Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
49.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Oliver Kováč - OK-SOFT
167.00 €
vypracovanie posudku Odb.: Obec Krčava
Dod.: JAKJENAJ s.r.o.
490.00 €
nájom vod. toku Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
1.00 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.21 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
mobil(dobropis) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
22.57 €
aktivácia + mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.99 €
náklady na SOcU 2015 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
763.00 €
tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
214.08 €
vývoz NO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
39.68 €
čistenie kanalizácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inštalacentrum, s.r.o.
211.44 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
práce na VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
104.04 €
plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
26.00 €
elektrina (nedoplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
169.98 €
plyn (preplatok) Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
101.45 €
inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: PETIT PRESS,a.s.
84.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIPA - Paulina Ľudovít, Ing.
46.54 €
nájom vod. toku Odb.: Obec Krčava
Dod.: SVP, š.p.
1.00 €
vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
230.52 €
vývoz KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.32 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
90.00 €
pevná linka Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.21 €
plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
214.00 €
vrecia farebné Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
72.00 €
členský príspevok 2015 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
46.00 €
vodne Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
11.00 €
webhosting 2015 Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
tlač harmonogramu 2015 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
6.00 €
vianočný koncert(občerstvenie) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
95.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.16 €
oprava VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
186.96 €
strava HN ZŠ 12/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
672.00 €
strava HN MŠ 12/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
43.00 €
kábel Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
29.00 €
vianočné svietidlá Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
207.00 €
všeobecný materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: EDISON SK s.r.o.
106.10 €
pevná linka 11/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.30 €
plyn OcÚ 12/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
203.00 €
strava HN ZŠ 11/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
782.00 €
strava HN MŠ 11/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
76.00 €
pohľadnice Odb.: Obec Krčava
Dod.: PEČIATKY-VIZITKY, s.r.o
20.25 €
čistenie priekop Odb.: Obec Krčava
Dod.: Alena Falisová
88.00 €
vývoz KO 11/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
285.30 €
licencia, software Odb.: Obec Krčava
Dod.: Danka Tkáčová, DM - servis
68.00 €
oprava MK(výtlky) Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
315.59 €
preventívne opatrenia pred povodňami Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
1385.93 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.73 €
informačná brožúrka Odb.: Obec Krčava
Dod.: UMP s.r.o.
90.00 €
Tlačiva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
11.10 €
žiadosť o poskytnutie dotácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
920.40 €
pevná linka 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.08 €
strava HN ZŠ 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
826.00 €
strava HN MŠ 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
82.00 €
vytýčenie siete Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
166.81 €
stavebný dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
300.00 €
stavebné práce(ochrana pred povodňami) Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
28509.94 €
PC-technika Odb.: Obec Krčava
Dod.: GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o.
244.90 €
plyn OcÚ 11/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
150.00 €
vytýčenie siete Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
33.60 €
vývoz KO 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
422.86 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
882.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
projekt(ochrana pred záplavami) Odb.: Obec Krčava
Dod.: C-H Projekt s.r.o.
540.00 €
software Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
27.91 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
50.49 €
knihy Odb.: Obec Krčava
Dod.: VERILY s.r.o.
100.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
499.67 €
šálky Odb.: Obec Krčava
Dod.: LIMPO s.r.o.
211.50 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
vypracovanie žiadosti ČOV Odb.: Obec Krčava
Dod.: STRATEGIA REGIO, S.R.O.
150.00 €
nedoplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
43.70 €
hobľovanie + doprava Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
244.33 €
dosky Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
444.06 €
školské pomôcky HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Papier Lechman s.r.o.
780.20 €
príprava zab.špecialit Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
150.00 €
PC-technika Odb.: Obec Krčava
Dod.: GIGACOMPUTER GROUP, s.r.o.
526.90 €
rekonštrukcia chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
3660.36 €
pevná linka 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.42 €
strava HN ZŠ 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
680.00 €
strava HN MŠ 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
76.00 €
vodne Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
20.44 €
plyn OcÚ 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
56.00 €
jazdenie na koňoch Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Štefan Barančík ČIKO
120.00 €
vývoz KO 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.11 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
300.00 €
plyn OZS 10/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.94 €
taniere Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victory sport, spol. s r.o.
64.63 €
farby AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
52.13 €
separovaný odpad - vývoz Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
77.76 €
pevná linka 8/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.01 €
plyn OcÚ 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
14.00 €
vývoz KO 8/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.81 €
deratizácia sršňov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ladislav Lechman
60.00 €
portrét Kiska Odb.: Obec Krčava
Dod.: IKARO s.r.o.
14.80 €
náklady na dopravu Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
21.50 €
plyn OZS 9/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
zostatok PHM Odb.: Obec Krčava
Dod.: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
75.35 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
40.60 €
farby AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
41.50 €
náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
33.85 €
oprava chodníkov Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
9800.52 €
audit 2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
350.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROFORMA s.r.o.
500.00 €
kávové kapsule Odb.: Obec Krčava
Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o.
34.16 €
pevná linka 7/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.78 €
plyn OcÚ 8/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
vývoz KO 7/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.91 €
opticka sieť Odb.: Obec Krčava
Dod.: LEKOS s.r.o.
2000.00 €
plyn OZS 8/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
elektrina Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
962.00 €
čistiace prostriedky AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
81.60 €
výkopové práce Odb.: Obec Krčava
Dod.: Alena Falisová
187.00 €
mobil 08/014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.43 €
software Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
rekonštrukcia miestnych komunikácii Odb.: Obec Krčava
Dod.: NAJ-STAV s.r.o.
25958.40 €
preprava osôb Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jaroslav Pinkovský
320.00 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
12.08 €
materiál Odb.: Obec Krčava
Dod.: DARYN s.r.o.
85.80 €
pevná linka 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.43 €
projekt(rekonštrukcia ciest) Odb.: Obec Krčava
Dod.: Drahoslava Dankaninová
120.00 €
plyn OZS 7/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
stavebný material Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
17.04 €
vývoz KO 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.41 €
plyn OcÚ 7/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
vodne Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
12.58 €
strava HN ZŠ 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
737.00 €
strava HN MŠ 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
96.00 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
499.67 €
mobil 07/014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.23 €
farby AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
53.56 €
výberové konanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: MIDEY, s.r.o.
240.00 €
voda 4-6/2014(kaderníctvo) Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
1.57 €
tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
215.02 €
obecné noviny 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inprost s.r.o.
15.60 €
občerstvenie 1.máj Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
160.00 €
oprava elektroinštalácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Hrunka
268.00 €
náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
109.34 €
strava HN ZŠ 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
749.00 €
strava HN MŠ 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
84.00 €
pevná linka 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.38 €
stavebný material Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
40.34 €
Tlačiva Odb.: Obec Krčava
Dod.: Centrum polygrafických služieb
14.17 €
plyn OcÚ 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
11.00 €
vývoz KO 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
423.91 €
plyn OZS 6/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.30 €
náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Farby-laky SK, s.r.o.
153.60 €
ceny na volejbal Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victory sport, spol. s r.o.
42.73 €
plyn OcÚ 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
17.00 €
pevná linka 4/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.52 €
strava HN ZŠ 4/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
683.00 €
strava HN MŠ 4/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
68.00 €
vývoz KO 4/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.41 €
plyn OZS 5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
Elektrina 3,4,5/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
962.00 €
oprava VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
107.88 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
38.04 €
hlásenie o odpadoch Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ESET, spol. s r.o.
50.33 €
tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
180.24 €
náradie AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
155.06 €
stavebný material Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
182.41 €
doprava materiálu Odb.: Obec Krčava
Dod.: Plynroz a.s.
20.62 €
vývoz VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
230.52 €
pevná linka 3/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.31 €
stravné lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
499.67 €
strava HN ZŠ 3/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
615.00 €
strava HN MŠ 3/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
48.00 €
plyn OcÚ 4/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
64.00 €
školské pomôcky HN Odb.: Obec Krčava
Dod.: Papier Lechman s.r.o.
730.40 €
voda 1-3/2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
7.86 €
vývoz KO 3/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.90 €
vypracovanie POH Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
180.00 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
mobil Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.03 €
oprava svetla Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Hrunka
132.00 €
revízia na OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Hrunka
146.00 €
odmeny umelcom 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
33.50 €
strava HN ZŠ 2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
670.00 €
strava HN MŠ 2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
56.00 €
oprava VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: Technické služby
223.20 €
plyn OcÚ 3/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
154.00 €
vývoz KO 2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.91 €
pevná linka 2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.52 €
nedoplatok za plyn OcÚ2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.73 €
plyn OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
36.00 €
nálepky+harmonogram Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
51.00 €
vrecia na K.O. Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
59.40 €
svietidlo VS Odb.: Obec Krčava
Dod.: AB - COM
167.03 €
vrecia na K.O. Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
39.60 €
reflexné pásky Odb.: Obec Krčava
Dod.: LIMPO s.r.o.
122.50 €
preplatok za plyn Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
-337.60 €
mobil 03/014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
36.73 €
svietidlo Odb.: Obec Krčava
Dod.: AB - COM
86.51 €
kontrola has. prístrojov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Mišľan Vladimír
46.00 €
strava HN ZŠ 1/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
715.00 €
strava HN MŠ 1/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
65.00 €
pevná linka 1/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.94 €
odvoz a likvidácia NO 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
201.60 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: OK-Soft s.r.o.
167.00 €
vývoz KO 1/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.31 €
elektrina 1-2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
882.00 €
Stanovisko k ekodvoru Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing.Kormucík Ján
120.00 €
str. lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
499.67 €
spr.hl. o odpade 4Q Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
mobil 01/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
37.45 €
preplatok 2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
-74.26 €
inzercia-VK riaditeľ Odb.: Obec Krčava
Dod.: PETIT PRESS,a.s.
84.00 €
Náklady na SOcÚ 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Obec Vinné
763.00 €
tonery Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
72.00 €
webhosting 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: webex media, s.r.o.
144.00 €
pevná linka 12/13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
27.72 €
voda OcÚ,DS Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
9.43 €
príprava údajov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Geodetický a kartografický ústav
9.00 €
hot-line 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SOMI Trenčín, spol. s r.o.
90.00 €
plyn OcU 1/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
227.00 €
vývoz KO 12/13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.50 €
plyn OZS 1,2/14 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
mobil 12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.37 €
oprava VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
89.76 €
obedy HN - ZŠ 12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
637.02 €
obedy HN - MŠ 12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
50.00 €
audit 2012 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Vladimír LADIČ
600.00 €
školské potreby Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Lechman - Papier Lechman
730.40 €
výber dodávateľa Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
240.00 €
obedy HN - ZŠ 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
782.18 €
obedy HN - MŠ 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
45.00 €
pevná linka 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
28.86 €
oprava strechy Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
480.01 €
vývoz KO 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
144.74 €
obecné noviny 2014 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Inprost s.r.o.
52.00 €
plyn OZS 12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
plyn OcU 12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
215.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: IKF Service, s.r.o.
360.00 €
licencia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
39.91 €
mobil 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.98 €
stravne lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
251.94 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
300.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
300.00 €
vypracovanie žiadosti Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
300.00 €
odvoz odpadu VKK Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
141.59 €
stavebný odpad Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
141.43 €
vypracovanie projektu Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
720.00 €
vystúpenie súborov Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
100.00 €
výmena akumulátora Odb.: Obec Krčava
Dod.: Belimpex
138.00 €
pevná linka 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.72 €
plyn OcU 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
160.00 €
vývoz KO 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.51 €
obedy HN - ZŠ 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
727.60 €
obedy HN - MŠ 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
38.00 €
stav.dozor Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
385.00 €
demontáž hromozvodov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gliese Trade, s.r.o.
913.20 €
oprava bleskozvodov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Art-Term spol. s r.o.
1183.57 €
plyn OZS 11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
elektrina 9,10,11/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
952.00 €
mobil 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.55 €
kľučenky Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
86.00 €
hlásenie 3.Q Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
služby a prenájom Odb.: Obec Krčava
Dod.: Motorest MARKO, MOCHŤÁK Marián Ing.
336.00 €
obedy HN - ZŠ 09/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
719.24 €
obedy HN - MŠ 09/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
37.00 €
preprava materiálu MK Odb.: Obec Krčava
Dod.: EUROSTAV Michalovce, s.r.o.
346.87 €
konces.poplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
37.73 €
plyn OcU 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
59.00 €
vývoz KO 9/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.51 €
voda 7,8,9/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
12.58 €
demontáž el.rozvodov Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Hrunka
407.40 €
plyn OZS 10/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
reprezentačné Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victory sport, spol. s r.o.
30.62 €
publikácie Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
11.80 €
mobil 09/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.87 €
spracovanie spol.UPN Krčava a Orechová Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing.Arch. Marianna Bošková
4560.00 €
verejné obstarávanie Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
400.00 €
vývoz tetrapack Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
77.76 €
oprava VO Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
105.96 €
oprava tlačiarne Odb.: Obec Krčava
Dod.: TOPtoner s.r.o.
18.00 €
pevná linka 8/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.16 €
vyjadrenie Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
33.19 €
deratizacia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
60.00 €
vývoz KO 8/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.41 €
plyn OcU 9/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
15.00 €
plyn OZS 9/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
84.00 €
mobil 08/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
41.63 €
prístup na VSSR Odb.: Obec Krčava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
76.00 €
projekt Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
2400.00 €
pevná linka 7/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.54 €
plyn OcU 8/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
elektrina 6,7,8/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
952.00 €
vývoz KO 7/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.21 €
plyn OZS 8/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
60.00 €
stravne lístky Odb.: Obec Krčava
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
499.67 €
preplatok Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
-157.25 €
oprava MK Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
2122.80 €
softver Odb.: Obec Krčava
Dod.: IVES Košice
168.74 €
mobil 07/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.62 €
hlásenie 2.Q Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
voda 4,5,6/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
29.87 €
pevná linka 6/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
24.91 €
vývoz KO 6/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.70 €
plyn OcU 7/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
9.00 €
obedy HN - ZŠ 06/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
771.64 €
obedy HN - MŠ 06/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
67.00 €
plyn OZS 7/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
plyn OcU 6/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
12.00 €
inzercia Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
69.60 €
posudok UPN Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
450.00 €
oprava STHILL Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZMOS
132.52 €
plyn OZS 6/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
vývoz KO 5/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
421.51 €
mobil 05/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.29 €
geometrický plán Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
169.20 €
nedoplatok 2-5/2013 OZS Odb.: ZŠ s MŠ Krčava
Dod.: SPP, a.s.
116.22 €
porušenie ZP Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
10.59 €
obedy HN - ZŠ 05/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
854.58 €
obedy HN - MŠ 05/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
69.00 €
pevná linka 5/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
23.76 €
mobil 22.04.2013 -21.05.2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
36.59 €
trofej na vol.turnaj Odb.: Obec Krčava
Dod.: Victory sport, spol. s r.o.
46.25 €
publikácia - Miestne dane Odb.: Obec Krčava
Dod.: Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
8.90 €
náradie - povodne Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
157.21 €
plyn OcÚ 05/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
18.00 €
sprac. hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
14.40 €
pevná linka 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
26.72 €
siete na okná Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gustáv Jacko GUSTO
113.80 €
obedy HN - ZŠ 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
819.60 €
obedy HN - MŠ 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
55.00 €
vývoz KO 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
282.81 €
elektrina 01.03.13-31.05.13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VSE a.s.
952.00 €
plyn OZS 05/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
za práce na zatepleni ocú Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gliese Trade, s.r.o.
6406.00 €
mobil 22.04.2013 -21.05.2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
47.30 €
odmeny výk.umelcom zvuk.záznamov 2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovgram
33.50 €
odvoz a likvidácia NO 4-12/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
151.20 €
plynový sporák do ŠJ Odb.: Obec Krčava
Dod.: G.P.R. spol. s r.o.
1496.88 €
pevná linka 03/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
25.97 €
voda ocú+cintorín 1-3/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: VVS, a.s.
10.97 €
plyn OcÚ 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
68.00 €
strava HN - ZŠ 3/13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
685.80 €
strava HN - MŠ 3/13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
53.00 €
náradie na AČ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovakia Trend
52.44 €
geometrický plán Odb.: Obec Krčava
Dod.: STREŇO-geodetické práce spol. s.r.o.
264.60 €
tonery do tlačiarni Odb.: Obec Krčava
Dod.: Magic Print s.r.o.
317.74 €
vývoz KO 03/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
284.50 €
vývoz NO 03/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
plyn OZS 04/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
vypr. sit. na ekodvor Odb.: Obec Krčava
Dod.: Ing. Alžbeta Kočišová
100.00 €
zníženie ener. hosp. budovy - KD Krčava Odb.: Obec Krčava
Dod.: Gliese Trade, s.r.o.
6630.00 €
šk. pomôcky HN II.polrok Odb.: Obec Krčava
Dod.: Jozef Lechman - Papier Lechman
697.20 €
mobil 22.03.2013 -21.04.2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
35.94 €
vrecia na KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
7.20 €
obedy HN - ZŠ 02/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
496.40 €
obedy HN - MŠ 02/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: ZŠ s MŠ Krčava - ŠJ
10.00 €
pevná linka 02/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
32.32 €
plyn OcÚ 03/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
164.00 €
vývoz KO 02/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
283.61 €
vývoz NO 02/2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
plyn OZS 19.02.13-31.03.13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
55.00 €
kniha Zák. práce + PaM Odb.: Obec Krčava
Dod.: PORADCA s.r.o.
10.50 €
varná stolička do ŠJ Odb.: Obec Krčava
Dod.: Allert, s.r.o.
238.00 €
vrecia na KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
52.20 €
nedoplatok za 01.01.13-28.02.18 / OZS Odb.: Obec Krčava
Dod.: SPP, a.s.
114.38 €
mobil 22.02.2013 -21.03.2013 Odb.: Obec Krčava
Dod.: Orange Slovensko a.s.
47.81 €
preplatok za plyn Ocú 2/12-2/13 Odb.: Obec Krčava
Dod.: innogy Slovensko, s.r.o.
346.26 €
tlač harmonogramu vývozu KO Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
3.00 €
nálepky FÚRA na kuka nádoby Odb.: Obec Krčava
Dod.: FURA s.r.o.
48.00 €