Elektronická kronika

Údaje z kroniky zozbierané do roku 1957 učiteľom a kronikárom Júliusom Nedelským. Zachytová obdobie do roku 1953

Zásisy z kroniky kronikára Jozefa Mochťáka za roky 1953-1966

Roky 1967 - 1980, zapísané neznámym kronikárom

Od roku 1980 - 1984 zapísané kronikárkou Danielou Hertelyovou

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár