Aktuality

Oznámenie o strategickom dokumente

 23.03.2021

Na základe informácie Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostrenie Vám oznamujeme, že na stránke Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi  je zverejnený Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár