Úradná tabuľa

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci

 13.01.2021

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok   7:30- 15:00
Utorok 7:30- 15:00
Streda 7:30- 15:00
Štvrtok 7:30- 15:00
Piatok 7:30- 15:00

Fotogaléria

Kalendár